از آنجایی که دغدغه اصلی این روزهای سیاست‌گذاران صنعت خودروی کشور، کاهش قیمت و افزایش عرضه است؛ باید وابستگی خود را به قطعات خارجی کمتر کنیم تا هم قیمت تمام شده کاهش یابد و هم از توانمندی های داخلی بیشتر استفاده شود.

بدون تردید، یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های قشر مصرف کننده و متقاضی خودرو در جامعه به قیمت احتمالی آن باز می‌گردد.در این میان، بسیاری از کارشناسان معتقدند، اُفت و خیز قیمت‌ها به شدت وابسته و تابعی از میزان تولید و عرضه خواهد بود و در صورت رونق تولید و افزایش عرضه، قطعا تعادل منطقی تری در نظام عرضه و تقاضای خودرو ایجاد می‌شود . بهبود رونق تولید در گرو تولید است زیرا ریشه اصلی بسیاری از نارسایی‌های این بازار به شرایط تولیدی خودروسازان داخلی بر می گردد.

در حال حاضر بخشی از افت کنونی صنعت خودرو مربوط به مشکل تأمین قطعه به دلایل مختلف از جمله محدودیت های بین المللی است و از آنجایی که دغدغه اصلی این روزهای سیاست‌گذاران صنعت خودروی کشور، کاهش قیمت و افزایش عرضه است؛ باید وابستگی خود را به قطعات خارجی کمتر کنیم تا هم قیمت تمام شده کاهش یابد و هم از توانمندی های داخلی بیشتر استفاده شود.

به هر ترتیب، می‌باید این واقعیت را پذیرفت که یکی از کانون‌های تمرکز تحریم‌های نظام سلطه با محوریت واشنگتن به صنعت خودورسازی کشور متمرکز شده است. هرچه هست، اهمیت به‌روزرسانی خطوط تولید قطعه‌سازان ، افزایش عمق ساخت داخل قطعات مصرفی و وارداتی ، بسیار بیش از گذشته است و با وضعیتی که صنعت خودرو کشور دارد، فعالیت و ادامه‌ تولید در حوزه قطعه سازی به‌ عنوان زنجیره تامین‌ خودروسازی مسئله‌ای حیاتی برای اقتصاد کشور به‌ شمار می‌رود و این موضوع می‌تواند ضمن کاهش وابستگی و خروج ارز از کشور، تیراژ خودروها را حتی در مقاطع بحرانی نیز بیمه کند.

بنابراین در شرایط فعلی ضروری است افزایش عمق ساخت داخل قطعات مصرفی و وارداتی در صنعت خودرو افزایش یابد تا بدین‌وسیله، نیاز تولیدکنندگان خودرو و قطعه به واردات کاهش یابد و در شرایط تحریمی بتوانیم تیراژ تولید را بالا ببریم.

در این صورت می توان انتظار داشت که تولید خودرو رونق گرفته و شاهد افزایش تیراژ تولید و رسیدن به برنامه ای باشیم که البته خیلی سخت اما غیر ممکن نیست.

گروه پیروزان صنعت نصر

عضویت در خبرنامه